Nsfw

טאמבלר משחרר את עמדתם בנושא עירום

לאחר איסור הפורנו הידוע לשמצה של 2018 שהוביל ליציאה המונית של יוצרי תוכן למבוגרים ולירידה של 30% בתנועה, פלטפורמת המיקרו-בלוגים משחררת את עמדתה לגבי עירום וסוגים אחרים של תוכן.